Veldonderzoeken

1889 keer bekeken

Vanaf 2022 gaan we van start met de daadwerkelijke verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Dit betekent echter niet dat er tot 2022 geen werkzaamheden plaatsvinden. Hieronder leest u waar op dit dit moment mee bezig zijn. Meer weten over de planning van dit project? Bekijk dan de planning.

Ingenieursbureau Arcadis voert in opdracht van Rijkswaterstaat veldonderzoeken uit in het kader van de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. In totaal wordt op tienduizenden plekken onderzoek gedaan.

Allerlei soorten onderzoek

Bij de veldonderzoeken gaat het om allerlei soorten onderzoek. Bijvoorbeeld om milieukundig bodem- en objectonderzoek. Daarbij worden de bodem en objecten, zoals bruggen, viaducten en portalen, onderzocht op verontreinigingen. Daarnaast worden er op meer dan 1.660 locaties langs de A27 archeologische onderzoeken uitgevoerd. Ook geotechnisch onderzoek behoort tot de veldonderzoeken. Hiervoor doet Arcadis boringen en sonderingen in de grond, tot wel 20 á 25 m diep. Dit  levert informatie op over de opbouw van de grond. Een ander onderzoek brengt de staat van de verharding van de A27 en de kruisende delen van het provinciale en gemeentelijke wegennet in kaart. Daarbij wordt onder meer gekeken naar draagkracht en schades van het asfalt.

Gevolgen

Omdat de onderzoeken buiten plaatsvinden, betekent dit dat er bij mensen op hun perceel onderzoek moet worden gedaan. Hiervoor overlegt Rijkswaterstaat met de betrokken grondeigenaren. Ook mensen die over de A27 of het onderliggend wegennet rijden, kunnen te maken krijgen met de veldonderzoeken. Zo worden er in verband met de veiligheid van de weggebruikers en de onderzoekers verkeersmaatregelen genomen als er op of langs de weg onderzoek wordt gedaan. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om ter hoogte van onderzoekslocaties tijdelijk de snelheid te verlagen en/of rijstroken af te zetten. Om de hinder te beperken, probeert Arcadis de onderzoeken waar mogelijk te clusteren en de werkzaamheden buiten de spits uit te voeren.

Meer lezen?

AD Rivierenland schreef in december 2018 een uitvoerig artikel over de onderzoeken. Lees hier het artikel.

Afbeeldingen

Video: samenwerking Arcadis en Rijkswaterstaat

Twitter

Cookie-instellingen