Veldonderzoeken

21360 keer bekeken

Vanaf 2023 gaan we van start met de daadwerkelijke verbetering van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Dit betekent echter niet dat er tot 2023 geen werkzaamheden plaatsvinden. Hieronder leest u waar we op dit moment mee bezig zijn en waar nader voorbereidend onderzoek plaatsvindt. Meer weten over de planning van dit project? Bekijk dan de planning.

Aannemerscombinatie ALSÉÉN voert vanaf 5 april 2023 nadere veldonderzoeken uit in het kader van de vernieuwing van de A27 tussen Everdingen en knooppunt Hooipolder. In totaal wordt op vele plekken onderzoek gedaan.

Allerlei soorten onderzoek

Bij de veldonderzoeken gaat het om allerlei soorten onderzoek. Er vindt onderzoek plaats ter voorbereiding op het ontwerp. Dat zijn onderzoeken zoals het inmeten van viaducten, watergangen en duikers, verhardingsonderzoeken, geotechnisch onderzoek via sonderingen, grondboringen en laboratoriumonderzoeken. Voor het geotechnisch onderzoek doet ALSÉÉN boringen en sonderingen in de grond, tot wel 20 à 25 m diep. Dit  levert informatie op over de opbouw van de grond. Een ander onderzoek brengt de staat van de verharding van de A27 en de kruisende delen van het provinciale en gemeentelijke wegennet in kaart. Daarbij wordt onder meer gekeken naar draagkracht en schades van het asfalt. Ook vindt onderzoek plaats ter voorbereiding van de uitvoering, zoals archeologisch vooronderzoek, boringen of archeologische proefsleuven en onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten. 

Overleg

Omdat de onderzoeken buiten plaatsvinden, betekent dit dat er bij mensen op hun perceel onderzoek moet worden gedaan. Hiervoor overlegt ALSÉÉN met de betrokken grondeigenaren. Ook mensen die over de A27 of aansluitende wegen rijden, kunnen te maken krijgen met de veldonderzoeken. Zo worden er in verband met de veiligheid van de weggebruikers en de onderzoekers verkeersmaatregelen genomen als er op of langs de weg onderzoek wordt gedaan. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om ter hoogte van onderzoekslocaties tijdelijk de snelheid te verlagen en/of rijstroken af te zetten. Om de hinder te beperken, probeert ALSÉÉN de onderzoeken waar mogelijk te clusteren en de werkzaamheden buiten de spits uit te voeren.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.