Planning

De werkzaamheden aan de verbreding van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder starten naar verwachting in 2023. Tot die tijd onderzoeken we het projectgebied en voeren we waar nodig voorbereidende werkzaamheden uit. Te denken valt aan het verleggen van kabels en leidingen. Meer weten over waar we nu mee bezig zijn? Bekijk dan de actuele werkzaamheden.


 

2016 Ontwerptracébesluit (OTB), Ontwerpsaneringsplan (OSP) en milieueffectrapport (MER) vastgesteld
2019 Tracébesluit (TB), tervisielegging TB en beroepsprocedure bij Raad van State
2020 Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State  
2023 Start realisatie
2026 Openstelling aanpassingen knooppunt Hooipolder
2029-2031 Openstelling zuidelijk tracé, Everdingen-Hooipolder
2029-2031 Openstelling noordelijk tracé, Houten-Everdingen

 

 

Cookie-instellingen